Reklamasjon og klager

Kontakt oss om reklamasjon ved å fylle ut vår kontakt skjema eller ringe oss på telefon (+47) 968 34 181.

Behandlingstiden varierer i forhold til hvilken tjeneste og hva klagen gjelder, men er som regel innen 14 dager.
Ved etterspørsel eller skade på brev, pakker eller gods er det normalt avsender som setter frem reklamasjonen.

Force majeure

Force majeure er uforutsette hendelser som ikke kan avverges. Dette er for eksempel: brann, krigsutbrudd, naturkatastrofer, streik, ras og vær som hindrer oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse.

For eksempel vil brev, pakker og gods som blir forsinket på grunn av ras, storm eller stengte veier komme inn under force majeure.

Grov uaktsomhet

Med grov uaktsomhet mener vi at noen med vilje forårsaker en skade eller kan bebreides i forhold til skaden som oppstår.

Følgeskade

Følgeskade er en skade eller konsekvens som oppstår som følge av en annen hendelse. For eksempel vil merkostnader som oppstår som følge av en forsinkelse vurderes som en følgeskade.

Adresse

  • Løperen
  • Varaberglia 21
  • N-4051 SOLA

Åpnings tider

Mandag – Fredag
06:00 til 23:00
Lørdag
08:00 til 23:00
Søndag
09:00 til 21:00